Moss Båt og Motor AS
Personvernerklæring

VI OPPLYSER OM VÅRE KUNDER OG HÅPER ALLE VÅRE BRUKERE ER INNOM OG LESER DENNE!

Personvernerklæringen forteller deg som bruker og kunde om hvilke rettigheter du har, hvilke personopplysninger vi innhenter, lagrer og behandler, og hvorfor vi gjør det. Her finner du også spesifiseringer på hvordan vi sikrer oss mot informasjonssikkerhetsbrudd.

 

Behandlingsansvarlig

Moss Båt og Motor AS (heretter ”mbm”) samler inn personinformasjon om deg når du bruker plattformen til mbm (https://mbm-as.no/) (heretter ”Plattformen”) eller andre tjenester mbm tilbyr. mbm er ansvarlig for all håndtering av personopplysninger som samles inn ved din bruk av våre tjenester. Dette betyr at mbm har ansvar for å følge personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gjelder for informasjonen som samles inn og brukes av oss i tjenestene som tilbys i vår Plattform og andre tjenester vi tilbyr.

Personopplysninger som behandles

Med behandling av personopplysninger menes lagring og innhenting av opplysninger som kan knyttes til en bestemt person.

Personopplysningene mbm samler inn er navn, mailadresse og telefonnummer til kontaktperson til kunden. Vi lagrer også bedriftens/privat adresse.

I tillegg lagres kjøpshistorikk til kunder og adtferdsmønsteret til brukere av vår nettside. Dette brukes kun til internt bruk.

Formål med behandlingen

Grunnen til innsamlingen og lagringen av personopplysningene er for å gjennomføre våre forpliktelser med deg som kunde. Vi benytter også opplysningene for å kunne informere om ditt kjøp, videre tilbud og hvordan våre tjenester ligger an via mail og telefon.

Kjøpshistorikk og brukeradtferd behandles for å kunne lære av våre brukere, samt gi tilbud og informasjon som passer for den enkelte brukeren.

Grunnlaget for behandlingen

I hovedsak behandler mbm personopplysninger etter samtykke. Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

[Hvis relevant] Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi bruker cookies(informasjonskapsler) som sender informasjon om brukerens bruk av nettsiden til Google Analytics og Facebook. Denne dataen pseudonymiseres.

Rettigheter for den registrerte

Registrerte, brukere av mbm´s tjenester og kunder, har rettigheter i henhold til Personopplysningsloven, som gir brukere rettigheten til å bli slettet, få innsyn eller kunne rette opplysninger om seg selv til enhver tid. Send mail til mats@mbm-as.no for dette.

 

Informasjonssikkerhet

Nettsiden er kryptert med SSL

Kontaktinformasjon

Moss Båt og Motor AS kan kontaktes på mats@mbm-as.no

Lovvalg og verneting

Denne personverneklæringen reguleres av norsk rett. Verneting er Oslo tingrett.

 

Den ansvarlige for alle personopplysningene som blir samlet inn

Moss Båt og Motor AS er firmanavnet, og det er vi som samler inn personopplysningene. Den ansvarlige i firmaet er daglig leder, som er Mats Thu og han kan bli kontaktet på mats@mbm-as.no.

Denne informasjonen gjelder på denne nettsiden og de andre tjenestene som tilbys av mbm.

 

Hvilke opplysninger og hvilken behandling?

Personopplysninger er informasjon om kan knyttes opp mot en bestemt person.
Behandling er all bruk av denne informasjonen. Det kan være lagring, innsamling, videresending og ...

Vi behandler personopplysninger til to grupper personer, kunder og brukere.

Kunder:
Informasjonen vi henter fra kundene er den vi ber om når vi får en bestilling eller henvendelse. Dette er navn, mailadresse og telefonnummer til personen.

I tillegg henter vi kjøpshistorikk og det vi også henter fra brukere.

Brukere:
Det vi, mbm, lagrer er nettsidens besøkende sin adtferd på nettsiden. Dette er antall besøkende, hvor de er fra, hvor lenge de er på nettsiden, hvor de kom fra og hvordan de beveger seg på siden.

Grunnen til at vi behandler disse opplysningene og hvorfor vi får lov

Vi henter opplysningene til kundene for å kunne levere tjenestene som blir kjøpt.
Brukerinformasjonen er for å kunne tilby en bedre tjeneste og opplevelse. Begge disse blir hentet inn med samtykke.

 

TOP